+48 (61) 624 74 69 biuro@elektromagnetyczne.pl

Materiały do pobrania


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi promieniowania jonizującego.
(Do wyświetlenia zawartości niezbędny jest program obsługujący odczyt plików PDF)


AKTY PRAWNE:
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo zgłaszania wykonywania tej działalności.
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.

 

Partnerzy