+48 (61) 624 74 69 biuro@elektromagnetyczne.pl

Informacje


Pole elektromagnetyczne to energia elektryczna, która została wypromieniowana w przestrzeń w postaci fal elektomagnetycznych. Terminem tym określane jest promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 0 Hz - 300 GHz. Wyjątkiem są pola o częstotliwości 0 Hz czyli magnetostatyczne i elektrostatyczne, których emisja nie ma charakteru falowego i w odniesieniu do nich nie stosuje się określenia promieniowanie. We wszystkich pozostałych przypadkach fala elektromagnetyczna składa się z dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej. Dla uproszczenia często można spotkać się z nazwą pole elektryczne i pole magnetyczne w odniesieniu do poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego.
 
Warto wiedzieć, że pole elektromagnetyczne (PEM) w całym opisanym powyżej zakresie jest klasyfikowane jako czynnik szkodliwy w środowisku pracy, jak również w przypadku narażenia nie związanego z pracą, w miejscach ogólnodostępnych.
Mając na uwadze przepisy prawa oraz fakt, że czynnik ten (z pewnymi wyjątkami) nie może być odbierany organoleptycznie, identyfikacja i ocena ewentualnych zagrożeń musi być przeprowadzona w toku
pomiarów wykoananych przez specjalistów posiadających akredytację.
 
Pomimo występowania pod jedną, współną nazwą, promieniowanie elektormagnetyczne może być zjawiskiem bardzo zróżnicowanym. Podstawowe parametry, które je charakteryzują to:


Zależnie od powyższych parametrów oraz rodzaju przebiegu (harmoniczny, modulowany) zmienia się sposób, w jaki pole elektromagnetyczne może oddziaływać. Podstawowy podział uzależniony jest od częstotliwośći fali elektromagnetycznej i wygląda następująco:
   

Ze względu na dużą złożoność problematyki związanej z polem elektromagnetycznym, jego badanie oraz powiązane z tym zagadnienia, powinny być powierzone profesjonalistom posidającym odpowiednią wiedzę oraz wyposażenie.
Odpowiedzią na te wymagania są usługi świadczone przez naszą firmę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z
zakresem naszej działalności dotyczącym tej dziedziny lub do bezpośredniego kontaktu.

 

Partnerzy