+48 (61) 624 74 69 biuro@elektromagnetyczne.pl

Oferowane usługi


W dziedzinie pola elektromagnetycznego oferujmey usługi dotyczące badania parametrów pola-EM oraz szkolenia i konsultacje. Pomiary wykonywane są na potrzeby bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska a także do innych celów określonych przez zleceniodawcę.


1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Poddane badaniu może być każde urządzenie/maszyna/instalacja, która emituje pole elektromagnetyczne z zakresu jaki obsługuje posiadane przez nas wyposażenie pomiarowe. Są jednak pewne zastosowania, których pomiary w środowisku pracy dotyczą najczęściej.

W sektorze ochrony zdrowia są to:
- diatermia zabiegowa elektrochirurgiczna
- rezonans magnetyczny
- diatermia terapeutyczna (krótko lub mikrofalowa)
- magnetoterapia

W przedsiębiorstwach o charakterze przemysłowym:
- zgrzewarka punktowa lub liniowa niskiej częstotliwości
- nagrzewnica indukcyjna
- hartowanie indukcyjne
- indukcyjny piec odlewniczy
- zgrzewarka wysokiej częstotliwośći do tworzyw sztucznych
- suszarka do kleju wysokiej częstotliwości
- separator elektromagnetyczny
- spektrometr NMR lub EPR
- spektrometr emisyjny

W firmach o innym lub jednym zpowyższych profili działalności:
- instalacje elektroenergetyczne
- głosowa komunikacja bezprzewodowa (w tym radiotelefony)
- bezprzewodowa transmisja danych


2. OCHRONA ŚRODOWISKA
Podobnie jak w przypadku pomiarów na potrzeby BHP poddane badaniu może być każde urządzenie/maszyna/instalacja, która emituje pole elektromagnetyczne z zakresu, który obsługuje posiadane przez nas wyposażenie pomiarowe. Poniżej podajemy jedynie obiekty wytwarzające pole elektromagnetyczne, które najczęściej są badane w środowisku ogólnym.

W dziedzinie elektroenergetyki są to:
- napowietrzne linie elektroenergetyczne
- stacje elektroenergetyczne
- rozdzielnie elektroenergetyczne
- główne punkty zasilania
- podziemnie linie kablowe

W sektorze telekomunikacji i internetu:
- stacje bazowe telefonii komórkowej
- radiolinie łączące stacje bazowe telefonii komórkowej
- instalacje zapewniające szerokopasmowy dostęp do internetu
- radiokomunikacja różnego typu wykorzystywana zawodowo i amatorsko
- nadajniki radiowe i telewizyjne

W innych dziedzinach lub jednej z powyższych:
- urządzenia dużej mocy zasilane energią elektryczną
- urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne
- urządzenia wymienione w sekcji bezpieczeństwa pracy, które oddziałują w przestrzeni dostępnej dla ludności


3. SZKOLENIA, KONSULATACJE, DORADZTWO
Oprócz prac pomiarowo-badawczych chcielibyśmy zainteresować Państwa możliowością poszerzenia swojej wiedzy dzięki naszym usługą.
Najbardziej popularne temety wybierane przez naszych klientów to:


 

Partnerzy