+48 (61) 624 74 69 biuro@elektromagnetyczne.pl

Oferowane usługi


W obszarze związanym z jonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, proponujemy Państwu usługi dotyczące projektów, obliczeń, pomiarów, szkoleń oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony radiologicznej.


1. PROJEKTY, OBLICZENIA
Elementem niezbędnym dla funkcjonowania niektórych użądzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące jest wykonanie odpowiednich osłon ograniczających propagacje promieniowania.
Posiadamy znaczne doświadczenie w przygotowywaniu projektów zawierających oblicznia parametrów osłon stałych przed promieniowaniem. Każdy projekt przygotowywany jest indywidualnie, a obliczenia dostosowane są do parametrów źródła promieniowania i otoczenia w jakim ma ono pracować.


2. POMIARY
Najczęściej służą weryfikacji poprawności wykonania prac, na podstwie wykonanego projektu osłon przed promieniowaniem. Są jednak także sytuacje, gdy jest to jedyna droga do identyfikacji potencjalnych zagrożeń lub realizacji innych celów zleceniodawcy.

Oferowane przez nasze laboratorium pomiary dotyczą równoważnika mocy dawki promieniowania rentgenowskiego i gamma pochłoniętej w powietrzu. Wykonywane są według własnej procedury badawczej, przygotowanej w oparciu o PN.3. SZKOLENIA
Jedną z usług, które Państwu proponujemy, są szkolenia dotyczące ochrony radiologicznej dla osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z promieniowaniem. Kursy prowadzone są w według programów zatwierdzonych przez Państwową Agencję Atomistyki i Państwowe Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne.

Dla podniesienia komfortu i oszczędności czasu, szkolenia odbywają się w siedzibie zleceniodawcy.


4. INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
Podstawowe czynności wykonywane ramach pełnienia obowiązków inspektora ochrony radiologicznej to:


 

Partnerzy