+48 (61) 624 74 69 biuro@elektromagnetyczne.pl

Akredytacja

Warto wiedzieć, że akredytacja potwierdzająca zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 to nie tylko odpowiednio przygotowana i prowadzona dokumentacja. Oprócz systemu zarządzania, nadzorem objęta jest również szeroko rozumiana działalność techniczna laboratorium, w tym także sam proces wykonywania badań.

Zgodnie z wydanym w styczniu 2009 wspólnym komunikatem International Standard Organisation, International Laboratory Accreditation Cooperation i International Accreditation Forum, akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

Bardzo istotne jest także, że na podstawie ILAC Mutual Recognition Arrangement, wyniki badań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji są uznawane międzynarodowo.
 
Aktualny wykaz oferowanych badań objętych akredytacją i ich zakres, dostępny jest na stronie PCA, do której prowadzi link zamieszczony poniżej.

 

 
ZAKRES AKREDYTACJI